Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΗΝ ΝΤΩΡΑ....

Με έκπληξη διαπιστώσαμε δήλωση με τίτλο «Η ΕΑΣ Φαρσάλων στο πλευρό της… Ντόρας για να μεγαλώσει η ΝΔ», η οποία δήθεν υπογράφεται και από μας ως αντιπροσώπων της ΕΑΣ Φαρσάλων, τασσόμενοι υπέρ της εν λόγω υποψηφίου. Ασφαλώς, ουδέποτε υπογράψαμε μια τέτοια επιστολή, αλλά και ούτε εξουσιοδοτήσαμε κανέναν άλλον για κάτι τέτοιο.
Άλλωστε, πιστεύουμε ότι
...

όλοι είμαστε ικανοί να εκπροσωπήσουμε τον εαυτό μας. Σαν στελέχη της παράταξης συνειδητά ταχθήκαμε υπέρ κάποιου υποψήφιου αρχηγού με γνώμονα το συμφέρον της παράταξης και όχι με καιροσκοπική διάθεση. Άλλωστε μας ενδιαφέρει και η επόμενη ημέρα, η ενότητα της παράταξης και η ανάταξη αυτής και για τον λόγο αυτόν, οι τοιούτου είδους δημοσιεύσεις περισσεύουν. Με τη δημοσίευση αυτή δεν σημαίνει ότι προκρίνουμε ή απορρίπτουμε την υποψηφιότητα κάποιου.
Εκ των υποψηφίων αρχηγών, όμως τις απόψεις μας και προτιμήσεις μας τις καταθέσαμε εντός των ορίων της επιβαλλόμενης κομματικής δεοντολογίας, καθ’ όσον ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε στελέχη της ΝΔ, με άποψη, με αγώνες και κομματική συνείδηση και δεν χρειαζόμαστε πάτρωνες και καθοδηγητές. Άλλωστε ο θεσμικός μας ρόλος ως αντιπροσώπων των συνεταιρισμών μας και εκπροσωπούντες όλα τα μέλη των συνεταιρισμών μας, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, δεν μας επιτρέπεται και δεν θα ήταν δεοντολογικό να κάνουμε μια τέτοια δημοσίευση με την θεσμική μας ιδιότητα».

Οι υπογράφοντες:
Καραΐσκος Αθανάσιος του Κων/νου (αντ/πος Γ.Σ. Μικρού Ευυδρίου),
Σταύρος Κοκολιός του Κων/νου (αντ/πος Γ.Σ. Σιτοχώρου),
Βασίλειος Πατσιούρας του Κων/νου (αντ/πος Γ.Σ. Κατωχωρίου),
Ιωάννης Ζαχόπουλος του Αντωνίου (αντ/πος Γ.Σ. Χαλκιάδων),
Απόστολος Αγγελακόπουλος του Κων/νου (αντ/πος Γ.Σ. Κρήνης),
Μπαντής Αθανάσιος του Αποστόλου (αντ/πος Γ.Σ. Φαρσάλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου